Hersenen en Mind machines (neurofeedback)

Dat de hersenen over ongekende mogelijkheden beschikken is niks nieuws meer. Toch zijn er maar weinigen die dit weten en er ook effectief iets mee doen.

Er is de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het effect van bepaalde bewustzijns-toestanden van de hersenen op de menselijke mogelijkheden. Uit onderzoek is gebleken dat onze bewustzijnstoestanden worden gekenmerkt door bepaalde hersengolf frequenties, welke varieren van ca. 0,1 Hz tot 30 Hz. De vier meest voorkomende soorten hersengolven – Alpha, Bèta, Theta en Delta – verzorgen de informatie tussen het bewuste en onbewuste deel van de hersenen.

Sinds er op wetenschappelijk niveau meer inzicht is gekomen over deze hersengolven en hun vitale rol in nonverbale communicatie, opent het de deur naar een geheel nieuwe methode van menselijke interactie. Door middel van een eenvoudige techniek kunnen we effectiever functioneren en situaties beter aanpakken, kunnen we onze communicatievaardigheden en interpersoonlijke relaties versterken, en onze emotionele en fysieke gezondheid en welzijn verbeteren. Enkele praktische mogelijkheden zijn bijvoorbeeld;

  • verbetering van de lichamelijke en geestelijke gezondheid
  • vergroten van het leervermogen
  • verbeteren van het geheugen
  • verder ontwikkelen van creativiteit
  • doelen stellen en deze ook bereiken
  • ontwikkeling van het intuïtief waarnemen
  • verbeteren van je relaties en communicatievaardigheden

De bij deze hersengolven behorende optimale bewustzijnstoestand komen overeen met die welke de Yogi bereiken na jarenlange meditatieoefeningen. In onze stressvolle maatschappij hebben wij daar niet de tijd voor, we willen direct resultaat!
Hoewel bewustzijnsverruiming niet niet met een vingerknip kunnen bereikt worden kunnen we onszelf toch een handje toesteken… Met neurofeedback is het mogelijk om de eigen hersengolven te trainen.

De bewustzijnstoestanden

De wetenschappers hebben de bewustzijnstoestanden die wij dagelijks doorlopen grofweg verdeeld in vier gebieden. Met apparatuur kunnen we aan het oppervlak van iemands hoofd hersengolven meten, dit heet een EEG. Deze golven bestaan eigenlijk uit een opeenstapeling van verschillende golven met elk een eigen snelheid en frequentie. De vier bewustzijnstoestanden worden gekenmerkt door deze vier hersengolffrequenties. Deze vier bewustzijnstoestanden zijn:

Wanneer er afwijkingen, verstoringen zijn in het activatie niveau van de hersenen kunnen we dit aflezen aan de hand van het EEG. Zo hebben veel mensen met ADHD een teveel aan Theta golven en te weinig bèta golven. Bij depressie zijn er vaak afwijkingen in de activatie verschillen tussen beide hersenhelften.
De meeste mensen bevinden zich het grootste deel van de dag in de Beta-bewustzijnstoestand. Men is actief, denkt na, neemt beslissingen, redeneert en discussieert, enz. Deze Beta-bewustzijnstoestand is echter volkomen ongeschikt om je doel te bereiken. Omdat de wilskracht nog een te grote rol speelt en via wilskracht zal men zijn doel niet bereiken! Om veranderingen teweeg te brengen zal dit moeten plaatsvinden in het onderbewuste.
Belangrijk is dus om in een bewustzijnstoestand te komen waarin verandering mogelijk is. Door middel van entrainment wordt men geleidelijk, zonder inspanning, in de juiste bewustzijnstoestand gebracht, welke een speciale combinatie is van drie van de vier bewustzijnstoestanden, nl. Alpha, Theta en Delta. Deze bewustzijnstoestand wordt hypnogogia genoemd, een toestand van een heldere geest en slapend lichaam.